بهترین موفقیت

إحیاء علوم الدین    جلد7    157    [2] و خطب علیه السلام امرأة فقال له أبوها .....  ص : 156

و ما أعظم توفیق من آمن به، و صدقه، و اتبعه فی کل ما ورد و صدر فنسأل الله تعالى أن یوفقنا للاقتداء به فی الأخلاق، و الأفعال، و الأحوال، و الأقوال بمنه و سعة جوده.

یعنی: کرامت و عزّت، در اطاعت و بندگى خدا است و خفّت و خوارى، در عصیان و مخالفت وى.

و لا سبیل إلى رضوانه الاّ بفضله، و لا سبیل إلى طاعته الاّ بتوفیقه، و لا شفیع إلیه الاّ باذنه و رحمته.

یعنى: نیست هیچ وسیله‏اى از براى تحصیل رضاى الهى، مگر توسّل به فضل و کرم وى. و نیست هیچ راهى به سوى طاعت او سبحانه، مگر به توفیق دادن او و

                        ترجمه مصباح الشریعة، ص: 141

مهیّا کردن اسباب تحصیل قرب به جناب خود. و نیست شفیعى و مفرّى بدکاران را از عذاب الهى، مگر شفاعت انبیا و ائمّه علیهم السّلام به اذن و رخصت جناب او، «عزّ شأنه»، یا آن که بى واسطه شفاعت انبیا و ائمّه علیهم السّلام، «رحیم على الاطلاق» و «کریم بالاستحقاق» رحمت عامّ خود را شامل حال ایشان کند، و ایشان را از غرقاب عذاب و عقاب نجات دهد.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید