فوتبال درس زندگی

خیلی وقتها رو به عقب بازی می کنند، برای اینکه هم وضعیت بهتری از جاگیری تیمشان فراهم شود و هم تیم مقابل را کمی از لاک دفاعی بیرون بکشند. تیمی که فقط از یک مسیر و با یک تاکتیک حمله می کند، معمولا بعد از یکی دوبار موفقیت، دیگر نمی تواند موفق باشد. زندگی هم همینطور است باید راه های مختلف را امتحان کرد و همیشه سعی نمود یک وضعیت آرامش و تجدید نظری در زندگی و چینش نیروهایمان در آن داشته باشیم. اصرار بر یک کار از یک طریق احتمال موفقیت را کاهش می دهد.

 

زندگی هم همینطور است باید راه های مختلف را امتحان کرد و همیشه سعی نمود یک وضعیت آرامش و تجدید نظری در زندگی و چینش نیروهایمان در آن داشته باشیم. اصرار بر یک کار از یک طریق احتمال موفقیت را کاهش می دهد.

 

 

چهارم: هرچه بازیکنان رند باشند و حرفه ای و بخواهند و بتوانند داور را گول بزنند، دوربین هایی که از همه جهات از آنها فیلمبرداری کرده، مجالی برای فرار از مسئولیت و قبول مجازات برای آنها باقی نمی گذارد. زندگی هم همین طور است، هر قدر زرنگی کنیم، نمی توانیم از دست آن دوربین های فوق مدرن خدایی فرار کنیم.

 

زندگی هم همین طور است، هر قدر زرنگی کنیم، نمی توانیم از دست آن دوربین های فوق مدرن خدایی فرار کنیم.

 

پنجم: تقریبا همیشه بازیکنان به تصمیم داور اعتراض دارند و فکر می کنند داور اشتباه کرده و یا مغرض است و این عقیده آنان است هر چند بعضی اوقات خودشان می دانند که چه کرده اند و از روی حرفه ای گری خود، لب باز نمی کنند، بلکه اعتراض هم می کنند. زندگی هم همینطور است، همه شاکی اند و خود را محق می دانند و فکر می کنند در زندگی حقشان ضایع شده است و داور خدای ناکرده در مورد آنها بی انصافی نموده است! در حالیکه داور زندگی همه چیز را می داند و نیازی هم به این همه دوربین ندارد!

زندگی هم همینطور است، همه شاکی اند و خود را محق می دانند و فکر می کنند در زندگی حقشان ضایع شده است و داور خدای ناکرده در مورد آنها بی انصافی نموده است! در حالیکه داور زندگی همه چیز را می داند و نیازی هم به این همه دوربین ندارد!

 

 

فوتبال

 

ششم: معمولا برای زدن پنالتی، دور خیز می کنند. اگر کسی دورخیز نکند معمولا پنالتی خود را خراب می کند ولی آیا دیده اید کسی برای دور خیز آن قدر عقب عقب برود که از استادیوم خارج شود؟ در زندگی بعضی وقتها ما برای انجام کارهایمان آن قدر مقدمه چینی می کنیم که اصل موضوع را انگار فراموش می کنیم.

 

در زندگی بعضی وقتها ما برای انجام کارهایمان آن قدر مقدمه چینی می کنیم که اصل موضوع را انگار فراموش می کنیم.

 

 

 

هفتم:......

 

هشتم:.....

 منبع تبیان

/ 0 نظر / 54 بازدید