مفهوم موفقیت

موفقیت از وا‍ژه وفق به معنای همراهی است حالا همراهی باچی؟ شنیدین بختم با من یار بود درقسمت بعدی!!!!!!

از دیگرا مشتقات ماده وفق توفیق است  خوبه که معنای ان را هم بدانیم.

چیزی که اصلا روشی برای بدست آوردن آن وجود ندارد حسب آنچه که در روایات بنده دیدم در قرآن  داریم و ما توفیقی الا بالله توفیقم نبود مگر آنچه خدا داد

موفقیت و توفیق صرفا از طرف خداست و بس!

حالا راه بدست آوردن آن چیست؟

از نتایجی که بنده بدست آوردم پس نگاه کردن بیش از 300 منبع صرفا خواستنی است یعنی از راه دعا ببینید و هیچ راهی برای بدست آوردن آن نبود.

اللهم الرزقنا التوفیق الطاعة و ...

اللهم حسّن التوفیق خدایا زیبا کن موفقیتم را

اللهم ارزقنا اکمل التوفیق خدایا کامل کن موفقیتم را

و...

حالا شما چی فکر می کنید؟! بله!

خواستن توانستن است

اگر کسی از خدا چیزی بخواهد خداوند که نعوذا بالله ضعیف و فقیر و خسیس و بخیل نیست بلکه فراتر از آنچه در مخیله ما می گنجد قوی مهربان و دارا و سخی و جواد و بخشنده است

پس از خدا بخواهید خداوند توفیق آنرا به شما می دهد.

/ 0 نظر / 8 بازدید